INFORMATIE BETREFFENDE COVID-19

Kom echt niet naar de praktijk maar bel eerst om te overleggen wat te doen indien:

– er sprake is van last van verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, ademhalingsklachten of koorts (38 graden Celsius of hoger);

– er sprake is geweest van (gezins)contacten in de afgelopen twee weken met een bewezen Coronapatiënt;

– de patiënt 70 jaar is of ouder (hoewel bij ons bekend; wij kunnen dat nu niet individueel controleren);

– de patiënt volwassen is en last heeft van chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen, diabetes mellitus, ernstige nieraandoeningen waarvoor dialyse en/of niertransplantatie nodig is (geweest), verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, bij lopende chemotherapie e/of bestraling bij kankerpatiënten, bij een onbehandelde HIV-infectie of een HIV-infectie met een CD4-getal van < 200/mm(hoewel meestal bij ons bekend; wij kunnen dat nu niet individueel controleren);

– de patiënt jonger dan 18 is en last heeft van obesitas + diabetes mellitus type 2 (hoewel meestal bij ons bekend; wij kunnen dat nu niet individueel controleren);

 

Gang van zaken/maatregelen in de praktijk:

– Kom pas 1 minuut vóór de afspraaktijd de praktijk binnen, ben je ‘te vroeg’; wacht buiten.

– Ouder/begeleider wordt verzocht NIET mee naar binnen te komen!

Dus NIET meekomen bij spoedkwartier, controle, happen/foto’s, verwijderen beugel.
Uitzonderingen zijn:
*U bent door ons verzocht om mee te komen (er mag 1 ouder mee)
*Bij een eerste intake/bezoek of behandelplanbespreking (er mag 1 ouder mee)
*Bij een eerste beugelplaatsing (alleen als u er echt op staat en op eigen risico mag er 1 ouder mee)

– Iedere patiënt zal bij binnenkomst gevraagd worden de handen te desinfecteren, graag hierna niks meer in de handen (telefoon o.i.d.).

– Wij dragen, zeker bij bepaalde afspraken, nog uitgebreidere beschermingsmiddelen dan dat u al van ons gewend bent en deze kunnen wij niet zomaar afdoen; bereid uw kind hier alstublieft op voor.

– Bij bepaalde type afspraken zal bij binnenkomst gevraagd worden om de mond te spoelen met een lage concentratie waterstofperoxide en zal de hoofdtemperatuur van de patiënt worden gemeten; vanaf 38 graden Celsius zal het helaas niet mogelijk zijn om de afspraak door te laten gaan.

– Het toilet en het koffieautomaat zijn afgesloten; sorry voor het ongemak.

– Tandenborstels zijn niet zoals gebruikelijk beschikbaar: poets thuis de tanden!

– Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het verloop van de behandeling bij uw kind, zeker nu de behandeling tijdelijk heeft ‘stilgestaan’, maar het is helaas niet mogelijk om de orthodontist te verzoeken met u te bellen tijdens de controle. Mocht u een vraag hebben, geef deze dan zo specifiek mogelijk op papier mee en dan zullen we uw kind het antwoord op uw vraag doorgeven. Wij doen er zelf ook alles aan om zo min mogelijk patiënten tegelijkertijd in de praktijk te hebben en de uitloop zoveel mogelijk te beperken.