Skip to main content

KOSTEN

De kosten voor de beugelbehandeling worden stapsgewijs in rekening gebracht. De tarieven voor beugelbehandelingen in Nederland worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ortho Maarssen werkt samen met Anders medical factoring dat in eerste instantie probeert om direct bij uw zorgverzeraar te declareren, waardoor u meestal alleen een factuur van Anders krijgt ter grootte van het niet-vergoede deel van de uitgevoerde behandeling. U hoeft dan dus geen rekeningen voor te schieten.

Zeer uitzonderlijke gevallen daargelaten wordt een orthodontische behandeling niet vergoed uit de basiszorgverzekering (ook niet voor patiënten onder de 18 jaar).

Er is voor kinderen een aanvullende tandartsverzekering nodig op naam van één van de ouders / verzorgers. Verzekeraars vergoeden een bepaald deel van de kosten van de orthodontische behandeling (range: 50 – 100%) en verbinden meestal een maximum aan de totale door hen uit te keren vergoeding (range: € 500 – € 2.500). Het is verstandig dit alvast uit te zoeken voordat u bij ons komt voor het eerste bezoek. Klik hieronder om de vergoedingen per zorgverzekeraar te bekijken via zorgverzekeringwijzer.nl (uitgesplitst in tot en vanaf 18 jaar).

De kosten voor de beugelbehandeling worden stapsgewijs in rekening gebracht. De tarieven voor beugelbehandelingen in Nederland worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ortho Maarssen werkt samen met Anders medical factoring dat in eerste instantie probeert om direct bij uw zorgverzeraar te declareren, waardoor u meestal alleen een factuur van Anders krijgt ter grootte van het niet-vergoede deel van de uitgevoerde behandeling. U hoeft dan dus geen rekeningen voor te schieten.

Zoals hierboven genoemd komt het soms voor dat er op basis van de diagnose wel recht bestaat op vergoeding van de orthodontische behandeling vanuit de basiszorgverzekering. In dat geval vragen wij voor u toestemming aan de verzekeraar voor een dergelijke vergoeding. Dit houdt in dat er dan voor (de ouder / verzorger van) de patiënt geen sprake is van een eigen bijdrage aan de beugelbehandeling en is de vergoeding van de orthodontische behandeling vanuit de verzekeraar hoger dan gemiddeld aangezien dit veelal lastige en tijdsintensieve behandelingen zijn. Er zouden eigenlijk geen verschillen mogen bestaan in de toekenning van deze vergoeding tussen verschillende verzekeraars, maar helaas is onze ervaring dat de verzekeraars die behoren tot de CZ groep (CZ, OHRA en Delta Lloyd) en Menzis veel uitgebreidere criteria hanteren voordat zij in een dergelijke uitzonderlijke situatie tot vergoeding overgaan dan alle andere verzekeraars. Dit laatste geldt dus nadrukkelijk alleen voor vergoeding vanuit de basiszorgverzekering.

Niet verschijnen op afspraken, niet goed genoeg poetsen en / of het veelvuldig losbijten van slotjes kunnen extra behandelingsduur en kosten met zich meebrengen. Hetzelfde geldt voor langdurige betalingsachterstanden. Een betalingsregeling is, tegen meerkosten, met Anders af te spreken zolang u niet gezien wordt als wanbetaler; daarna is dat een stuk lastiger. Voor vragen over rekeningen of het treffen van een betalingsregeling, kunt u contact opnemen met Anders medical factoring via 085-7606262 of via de website www.mijnAndersnota.nl.

Bij langdurige betalingsachterstanden vervalt de mogelijkheid om rekeningen direct in te laten dienen bij uw verzekeraar. In dit geval moeten wij u vragen om via een link op onze website (Ideal) de volgende afspraak vooraf te voldoen. Communicatie hierover zal plaatsvinden via e-mail. Hiervoor is gekozen om risico van onvoldane facturen, kasgelden en kinderen die geconfronteerd worden met betalingsproblemen van hun ouders / verzorgers te voorkomen. Nadat u de factuur voor de eerstvolgende behandeling voldaan heeft, wordt u gebeld voor een afspraak. De patiënt krijgt dan een factuur mee, waarop staat dat deze voldaan is. Deze kan ingediend worden bij de verzekeraar. Totdat uw betalingsachterstand bij Anders is opgelost, zal dit maandelijks worden herhaald. Probeert u dit te voorkomen.

Tarieven 2023

In het onderstaande overzicht treft u de door de overheid vastgestelde tarieven voor orthodontische werkzaamheden in 2023. Deze zijn voor iedere orthodontist in Nederland gelijk.

Download tarieven NZa

Materiaal- en techniekkosten

In het onderstaande overzicht treft u de materiaal- en techniekkosten die wij doorberekenen in 2023. Deze kosten kunnen verschillen tussen verschillende orthodontisten.

Materiaal- en techniekkosten