Skip to main content

INFORMED CONSENT BEUGELBEHANDELING

Een beugelbehandeling heeft tot doel een betere functie en esthetiek van het gebit te bereiken. Daarnaast vergemakkelijkt een recht gebit het schoonhouden van de tanden. Er zijn echter ook risico’s verbonden aan een orthodontische behandeling:

Onvoldoende mondhygiëne

Gingivitis (tandvleesontsteking), blijvende witte dan wel bruine tandverkleuringen (ontkalkingen) en zelfs gaatjes kunnen voorkomen wanneer het gebit onvoldoende wordt gereinigd tijdens de behandeling. Met iedere beugel anders dan een slotjesbeugel is tweemaal daags 2 minuten poetsen per dag voldoende. Met een slotjesbeugel in de mond adviseren we driemaal daags 5 minuten te poetsen met een elektrische tandenborstel (bij slotjes in 1 kaakhelft: 3,5 minuten).

Wortelresorptie

Tijdens een slotjesbeugelbehandeling kunnen de tandwortels wat stomper of korter worden. Dit heet wortelresorptie en komt ook voor bij mensen die geen beugel hebben gehad. Over wortelresorptie en de exacte oorzaak ervan is nog veel onbekend. Het komt mogelijk vaker voor bij tanden die voor de behandeling al wat afgestompte wortels hebben, die ooit los hebben gezeten door een slag of stoot en bij nagelbijten. Vermijd nagelbijten; hierbij komt het zeer waarschijnlijk vaker voor. Het komt vaker voor bij beugelbehandelingen waarin tanden of kiezen over grote afstanden verplaatst moeten worden, bijvoorbeeld als er grotemensentanden- of kiezen getrokken moeten worden. Echter, zelfs in dat geval is het niet zo dat een tand per definitie los gaat zitten dan wel verloren gaat. Gedurende de beugelbehandeling houden we, met behulp van een röntgenfoto die toch nodig is, een en ander in de gaten.

Relapse

Tanden hebben na een orthodontische behandeling de neiging terug te schuiven naar hun oorspronkelijke stand. Dit noemen we relapse. Om dit tegen te gaan zal na het beëindigen van de beugelbehandeling draadjes voor achter de voortanden en/of retentiebeugels worden gemaakt. Draag de retentiebeugels goed. Zelfs na het beëindigen van de groei zijn tandverplaatsingen nog mogelijk.

Instructies

Bij de start en gedurende de beugelbehandeling geven de orthodontist en de assistentes instructies om de behandeling zo vlot en zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Volg deze alsjeblieft op zodat er zo min mogelijk kans is op bovenstaande risico’s. Breuk en/of kwijtraken van de beugel, een slechte mondhygiëne, het niet of te laat nakomen van afspraken en/of betalingen zouden de behandelingsduur en het behandelresultaat in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Geef ook altijd wijzigingen in gezondheid dan wel het gebruik van medicatie aan ons door.

Privacy

Wij kunnen gegevens uitwisselen met, of opvragen bij derden, mits betrokken bij de behandeling en net als wij beroepsgeheim hebben of wij onderling afspraken hebben gemaakt met behulp van een verwerkersovereenkomst. Verder gaan wij ervan uit dat met het verstekken van deze informed consent beide ouders/verzorgers geïnformeerd en akkoord zijn. Voor onze gehele privacyverklaring verwijzen wij naar onze website.

Tot slot; wij kijken uit naar een prettige samenwerking met als doel: een mooie en gezonde glimlach!