Skip to main content

SLICEN

Slicen, ook wel approximale glazuurreductie genoemd, is het net iets smaller maken van tanden en/of kiezen met behulp van een schuurpapiertje. Dit doen wij nooit zonder dat dit bij de behandelingsplanbespreking dan wel recent met u is besproken.

Slicen doet geen pijn; het voelt als het vijlen van een nagel. Hoewel je veilig tot 0,5mm van het glazuur kan verwijderen, houden wij een veiligheidsmarge aan en verwijderen we nooit meer dan 0,3mm per tandzijde; dit houdt in dat het merendeel van het bestaande glazuur rondom een tand of kies intact blijft. Na het ‘versmallen’ wordt de tand goed gepolijst. Onderzoek heeft in de afgelopen decennia keer op keer aangetoond dat, als je dat op bovenstaande manier doet, slicen niet leidt tot een hogere kans op gaatjes, ook niet op langere termijn.

Slicen wordt gedaan om verschillende redenen:

  • Om ruimtegebrek te verminderen in situaties dat tanden of kiezen trekken te overdreven zou zijn;
  • Als er sprake is van een ‘verhoudingsfout’ in de breedtes van tanden of kiezen in de boven- en onderkaak. Zonder een goede verhouding kan er geen stabiele beet ontstaan. Bij een klein ‘verhoudingsfoutje’ kan die soms ook pas tijdens de behandeling tot uiting komen en wordt er meestal gekozen voor slicen. Indien deze wat groter is, kan er ook voor gekozen worden om, in plaats van wat meer tanden of kiezen allemaal iets smaller te maken, juist twee te smalle tanden of kiezen wat breder te maken. Daarbij maken we met behulp van de beugel bewust kleine spleetjes en de tandarts vult die spleetjes vervolgens op met een tandkleurig vulmateriaal. Nadeel van die optie is wel dat je niks hards mag afbijten met de verbrede tanden omdat het makkelijk loskomt en dat na 10 jaar vaak het vulmateriaal gepolijst dan wel vervangen moet worden. 
  • Om kleine zwarte driehoekjes (black triangles) te voorkomen. Alleen in deze laatste situatie heeft het slicen dus ‘slechts’ een esthetisch doel.